KBB Orso

Kanon usług dekarskich dotyczy zarówno działań częściowych, jak też zadań obejmujących całą konstrukcję dachu. W przypadku membran paroprzepuszczalnych są to zwykle prace stanowiące część danej realizacji, ponieważ membrana jest warstwą pośrednią, leżącą na termoizolacji a pod konstrukcją z kontrłat i łat lub na pełnym deskowaniu, natomiast w przypadku dachów tworzonych od więźby – na krokwiach. Wszystkie te warstwy powinien układać doświadczony dekarz, ponieważ od prawidłowego wykonania zależy wiele istotnych funkcji dachu. Dziś nieco więcej o samym procesie montażu.

Różne konstrukcje dachów, ta sama dokładność usług dekarskich

Dobrze ułożona i optymalnie zamocowana membrana pozwala skutecznie odprowadzać parę wodną zbierającą się tuż pod pokryciem dachowym oraz chronić przed wnikaniem wilgoci i wychłodzeniem od wiatru z zewnątrz. Współczesne wersje składają się z materiałów o parametrach spełniających wymogi niemal każdej konstrukcji dachowej.

Wykonując takie usługi dekarskie należy przestrzegać kilku istotnych zasad.

1. Montaż pasów poziomych rozpoczyna się od dolnej krawędzi dachu (okapu w dachach okapowych).

  • Pozwala to stworzyć całość, w której łączenia zapobiegają wnikaniu wilgoci pomiędzy poszczególne pasy membrany.
  • Ta koncepcja jest tym bardziej ważna, gdy dach pozostanie czasowo bez pokrycia, również w trudnych warunkach pogodowych.

2. Układanie prostopadłe, czyli montaż pasów pionowych również jest praktykowany i zasadny, spełnia określone zadania.

  • Jest wygodniejszy podczas wymiany pokrycia dachowego oraz wielu modernizacji czy napraw. Połać dachowa nie musi być wtedy odsłonięta w całości.
  • Idealnie współgra z pokryciami dachowymi w postaci długich arkuszy blachy, na przykład blachą trapezową oraz blachodachówką z arkusza.

3. Miejsca wymagające dodatkowej uwagi należy zabezpieczyć podwójnymi pasami membran, aby były równie dobrze chronione i tak samo funkcjonalne.

  • Do pasa nadrynnowego należy przykleić dolną krawędź membrany, aby skropliny mogły swobodnie spływać do rynny.
  • W koszach dachowych oraz innych zagłębieniach będących połączeniem połaci niezbędne jest dodatkowe wzmocnienie w postaci dwóch lub trzech pasów membrany.
  • Części skrajne, głównie kalenica oraz naroża, nie wymagają stosowania przerwy wentylacyjnej, zatem zachowana jest ciągłość membrany i wzmocniona dodatkowymi pasami.

Równie dużej staranności i dokładności wymaga układanie membran wokół okien i wyłazów dachowych (okna są na poddaszach użytkowych, wyłazy – na nieużytkowych, zwanych strychem), a także wokół komina. Dlaczego?

Więcej informacji o membranach dachowych i dachach na https://kbborso.pl/

Kluczowa rola rynienek odwadniających

W tych miejscach przerwana jest ciągłość warstw membran dachowych, dlatego konieczne staje się stworzenie warunków do swobodnego odpływania skroplonej pary wodnej. W tym celu z samej membrany lub z blachy tworzone są nad oknem dachowym/wyłazem dachowym i nad kominem specjalne rynienki odwadniające, pozwalające odprowadzać wilgoć na zewnątrz.

Sama membrana wyprowadzana jest po brzegu na wysokość 10 – 15 cm, konieczne jest jej solidne przytwierdzenie. W przypadku okna/wyłazu mocowanie odbywa się z użyciem zszywek, natomiast do brzegów komina stosuje się odpowiednie kleje.

W każdym z tych przypadków niezbędnym elementem jest również zastosowanie dodatkowych obróbek. Dla okien i wyłazów są one tworzone przez producentów jako standardowy element danego systemu okiennego, natomiast obróbkę komina dekarz wykonuje z taśm kominowych lub z blachy. Są to standardowe usługi dekarskie.

To jest ważne dla ścian bezpośrednio przy połaciach dachowych

Aby dach był odpowiednio uzupełniony jako całość, uwagę zwracają również ściany wystające poza obrys połaci, głównie ściany szczytowe oraz lukarny z zamontowanym pionowo oknem. Tutaj również pas membrany należy wyprowadzić ku górze na wysokość 10 – 15 cm, lecz ostateczna obróbka odbywa się jeszcze po ułożeniu pokrycia dachowego.

Membranę wystającą poza obrys dachówek czy blachy dachowej zabezpiecza się obróbkami w postaci taśm dekarskich lub odpowiednio dociętych obróbek blaszanych, które zapobiegają przenikaniu wody deszczowej, roztopów śniegu oraz silnych podmuchów wiatru do głębszych warstw dachu. Z usługami dekarskimi wiąże się zatem zawsze wiele dodatkowych czynności, które mogłyby umknąć podczas samodzielnego nieprofesjonalnego zabezpieczania dachu membraną paroprzepuszczalną.

Współczesne usługi dekarskie to szerokie spektrum możliwości

Dostępność membran dachowych oraz ich różnorodność to cechy, które pozwalają wykonać wiele usług dekarskich w ramach jednej serii komponujących się ze sobą materiałów danego producenta. Tak jest również, gdy mowa o membranach wysokoparoprzepuszczalnych. Dawniej nieznane, obecnie stanowią kluczową warstwę wielu realizacji. I co najważniejsze, świetnie spełniają swoje zadanie.